Kallelse till extrainsatt årsmöte 2022-07-05

Kallelse till extrainsatt årsmöte 2022-07-05

Härmed kallas alla medlemmar i Musubi Dojo Kampsportsförening till ett extrainsatt årsmöte. Tisdag den 5.e juli klockan 18.00 På dagordningen finns endast en punkt; Behandling av proposition, ändring av föreningsnamn, på RF´s anmodan till Musubi Dojo...