Styrelse

Ordförande Joel Lilleås 
Vice ordförande Håkan Bäckström
Kassör André Angantyr
Sekreterare Johan Michaëlsson
Ledamot Linus Winterboren
Suppleant Alexander Schröder
Suppleant Vakant
   

 

Övriga funktionärer

 

Valberedning Martin Söderberg & Patrick van Hengel
Revisor Geoffrey Smith
Revisorssuppleant Vakant 

  

Representanter för sektionerna

 

Aikido Mira Axelsson
Judo David Ventorp
Ju-Jutsu Ryu Geoffrey Smith
Kick & Box Alex Schröder
Sport Ju-Jutsu Henrik
Systema Teddy Jensen

 

Vill du skicka ett mail till alla i styrelsen så använder du enklast kontaktformuläret nedan.

3 + 3 =