För tryggare föreningsliv

Hör av dig

En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.

För att vi ska få en trygg idrottsmiljö behöver vi arbeta utifrån den värdegrund som idrottsrörelsen gemensamt kommit fram till. Den omfattar de fyra grundpelarna:

  • Glädje och gemenskap
  • Demokrati och delaktighet
  • Allas rätt att vara med
  • Rent spel

Du hittar mer om idrottens värdegrund i idéprogrammet Idrotten vill (RF).

Inom idrottsrörelsen råder nolltolerans mot all form av mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. Alla – både barn, ungdomar och vuxna – ska kunna idrotta utan att riskera att utsättas för detta.

Denna text är hämtad från Riksidrottsförbundets sida om Trygg Idrott – det är angeläget för oss att våra medlemmar känner sig trygga i vår förening. Vi har därför inrättat en visselblåsarfunktion – en kontaktperson som man kan vända sig till om man känner sig otrygg. All kontakt med vår representant sker under förtroende och har direktkontakt med vår Styrelse i händelse av otrygga händelser.

Sedan 2019 har vi även en regelbunden hantering av våra representanter i föreningen – genom återkommande (vartannat år) utdrag ur belastningsregistret. Gäller såväl alla tränare som övriga funktioner i förtroendeställning.

Hitta rätt om värdegrunden bryts

  • Om du är orolig för någonting i vår förening ska du i första hand vända dig till föreningens styrelse. Styrelsen är ansvarig och kan till exempel avsluta ett samarbete med en tränare.
  • Om det finns hinder att vända sig till vår styrelse, såsom personkopplingar eller att oron är kopplad till styrelsen, kan du höra av dig till vår utpekade kontaktperson Håkan Bäckström – som nås via formuläret nedan (mail: tryggare@musubi-dojo.se)  .
  • Det går även att ta kontakt med något av våra 19 RF-SISU distrikt där det finns sakkunniga i barn- och ungdomsidrott som kan hjälpa till att föra dialog med föreningen eller guida rätt.
  • Om ett ärende inte kan hanteras av varken förening, SF eller RF/SISU:s distrikt kan du kontakta idrottsombudsmannen på 08-627 40 10 eller idrottsombudsmannen@rf.se. Vid hög belastning kan det vara svårt att komma fram på telefon – lämna ett meddelande eller skicka e-post så blir du kontaktad. Idrottsombudsmannen kan till exempel vägleda kring polisanmälan.
  • Om du inte vill eller vågar vända dig till idrottsombudsmannen direkt kan du använda den anonyma och krypterade visselblåsartjänsten, där idrottsombudsmannen tar emot ärenden.
  • Kontakta polisen vid brott. Grundregeln är att idrottsrörelsen själv hanterar ärenden som bryter mot RF:s stadgar. Misstänker du ett brott ska du kontakta polisen och gäller det orosanmälan ska du vända dig till socialtjänsten. Om du är osäker hjälper idrottsombudsmannen dig med råd.

11 + 10 =