Systema

Systema – en rysk självförsvarsmetod

Systema är en kampkonsts/närstridsform som saknar fasta utgångsställningar, tekniker och regler.

Träningstider

 RMA Systema anses mer som en självförsvarsmetod, självskydds- eller närstridsstil än kampsport då det ej förekommer matcher eller tävlingar inom RMA Systema.

Träningen syftar till överleva ett väpnat överfall med en eller flera angripare. Träningen innefattar bland annat försvar vid överfall med tillhyggen som kedjor, biljardköer, basebollträn, knivar och skjutvapen i olika situationer. Träningen innefattar inte bara att kunna skydda sig själv utan också att kunna avstyra och ingripa när ens vänner överfalls.

Vår huvudinstruktör för Systema är även nordeuropeiskt huvudansvarig för Systema, vilket vi är såväl glada som stolta över att ha honom (Johan Axelsson) och hans instruktörer i vår klubb!

Läs mer om Systema på den svenska sidan: systemasv.se