Systema

Systema är en rysk självförsvarsmetod, kampkonsts/närstridsform som saknar fasta utgångsställningar, tekniker och regler.

RMA Systema anses mer som en självförsvarsmetod, självskydds- eller närstridsstil än kampsport då det ej förekommer matcher eller tävlingar inom RMA Systema.

Träningen syftar till överleva ett väpnat överfall med en eller flera angripare. Träningen innefattar bland annat försvar vid överfall med tillhyggen som kedjor, biljardköer, basebollträn, knivar och skjutvapen i olika situationer. Träningen innefattar inte bara att kunna skydda sig själv utan också att kunna avstyra och ingripa när ens vänner överfalls.

Läs mer om Systema på den svenska sidan: systemasv.seSystema på våra uppvisningar