En kampsportsförening med mer än 30 års erfarenhet

Vi erbjuder

Klubben erbjuder, sedan 1992, självförsvars- och motionsträning med inriktning på personlig utveckling, baserad på individuella förutsättningar och ambitioner.
Musubi Dojo verkar för att medlemmarna utbildas av licensierade instruktörer inom självförsvar, nödvärnsrätt och respekt för sin omgivning. Samtliga av klubbens instruktörer är licenserade och utbildade inom området. De går regelbundet på utbildningar via våra förbund eller SISU.
 

Rörelseglädje och kamratskap ger mer

Musubi Dojo strävar att tillsammans med andra klubbar i utveckling och samarbete sprida en positiv uppfattning kring begreppen kampsport och självförsvar.
 
Musubi Dojo är en klubb där gott kamratskap och träningsglädje genomsyrar verksamheten.
Föreningen verkar mot våld, mobbning, droger och främlingsfientligheter. Aktivt verka för allas lika värde oavsett kön, etnisk tillhörighet eller religion. Musubi Dojo skall i alla sammanhang verka för en doping- och drogfri verksamhet.
 
Musubi Dojo är en ideell förening som drivs helt utan vinstintresse. Sedan 1992 har vi strävat efter att hålla alla kostnader på en låg nivå. Utan tränarnas engagemang hade vi aldrig kunnat hålla klubben igång på en låg kostnadsnivå. Vad vi däremot aldrig gör avkall på är kvaliteten och säkerheten: Säkerheten, såväl kring träningen som i lokalen, skall alltid ligga på topp.
 
Du som tränar är alltid försäkrad i samband med träningsaktiviteter via medlemsavgiften och vår anslutning till Riksidrottsförbundets ingående försäkring för utövare.
 

Formalia

Klubbens organisationsnummer: 955531-2405
 
År 2010 blev vi en Diplomerad Klubb för vår utarbetade drogpolicy i samarbete med Kävlinge kommun och Riksidrottsförbundet. Det skall kännas tryggt att lämna era barn/ungdomar till oss, som har tagit ställning vad gäller droger.
Läs vår drogpolicy här: musubi dojo – drogpolicy (pdf)