Som medlem i Musubi Dojo är du även ansluten till Svenska Budo och Kampsportsförbundet och Riksidrotssförbundet.

Utöver att vi följer uppsatta riktlinjer och policys, att våra instruktörer är utbildade och att vår föreningsverksamhet drivs genom uppsatta regelverk – då ingår det en förträfflig försäkring. Vår målsättning och förhoppning är såklart att vi slipper nyttja den – fast visst ger det en känsla av trygghet att veta att den finns!

Man kan läsa mer om den på Svenska Budo och kampsportsförbundets hemsida – eller direkt på Folksams hemsida om innehåll och villkor. Läs mer om vad förbundet gör!

Vad omfattar den?

Alla som är engagerade i Svenska Budo & Kampsportsförbundet skyddas av en förmånlig försäkring. Skyddet gäller alla medlemmar i medlemsklubbar som tränar och tävlar, i Sverige eller utomlands (i max 45 dagar i sträck) samt tränare, domare, styrelseledamöter och alla andra som arbetar för klubben, distriktet, sektionen och/eller förbundet. Dessutom gäller skyddet för alla resor till och från uppdrag, träning och tävling.

Vad heter försäkringen?

K 62910 och det är detta försäkringsnummer som ska uppges vid kontakt med Folksam.

Bli medlem?!

Är du ännu inte medlem eller utövare hos oss? Kolla här för att läsa om varför du ska börja