Joar Jacobsson: Huvudinstruktör för LudoSport.

Tränat Ludosport sedan 2023, tränar även i Malmö och Ystad.
Iniziato rang, utbildad form 1 intruktör, tränar nuvarande form 2 samt form 1
Instruktör sedan 2024

ludosport@musubi-dojo.se