Härmed kallas alla medlemmar i Musubi Dojo Kampsportsförening till ett extrainsatt årsmöte.

Tisdag den 5.e juli klockan 18.00

På dagordningen finns endast en punkt; Behandling av proposition, ändring av föreningsnamn, på RF´s anmodan till Musubi Dojo Kampsportsförening enligt vår stadga

Anledningen till behovet av årsmöte är att vårt föreningsnamn har under åren fått tillägget ”kampsportsförening” – det tillägget har inte uppdaterats i alla register/stadgar så vi behöver ha ett årsmötesbeslut för att få igenom denna förändring, så att vi heter samma sak i alla register. En formsak alltså.

Underlag/dagordning på sidan om underlag till årsmöten.