Tyvärr har vi ännu en gång gått in i en ny fas av corona och ökad smittspridning i landet och Skåne. Som bekant avslutade vi terminen lite tidigare och har infört restriktioner på vuxenträningen nu under terminsstarten. Barn- och ungdomsträningen har normal träning – om än med restriktioner kring symptomfri närvaro. Vuxenträningen har vi kört utan kontakt under några veckor men räknar med att kunna öppna upp inom kort.

Med anledning av läget har vi hittat en lista på punkter som kändes bra att sprida – om vi följer dessa råd så hjälps vi åt att minimera spridningen (läs även våra tips och råd om Covid med träningstips och relevanta länkar bl a);

  • Om du känner dig förkyld

Stanna hemma. Försök boka ett PCR-test via 1177 i egenprovtagningen. Just nu är väntetiden fyra dygn eller mer, så även om du har covid är sannolikheten för att detta ska påvisas liten. Se punkt 4.

  •  Om du testat positivt

Då ska du stanna hemma i minst sju dygn efter att du fick de första symtomen. De två sista dygnen ska du känna dig bra och inte ha feber.

  •  Om du testat negativt

Stanna hemma så länge du känner dig infekterad så minskar risken för att du smittar andra. Men lite kvardröjande snuva är ok om du känner dig frisk i övrigt.

  •  Om du är förkyld men inte testad

Stanna hemma tills du känner dig frisk. Ett råd om försiktighet är att du ska utgå från att du har covid. Ett annat att du ska vara symtomfri i två dagar innan du går ut bland folk.

  •  Om någon annan i hushållet är förkyld

Så länge denna person inte testat positivt och du själv känner dig frisk kan du gå till förskola, skola, arbete eller i övrigt leva som vanligt. Pandemins allmänna råd gäller förstås.

  •  Om någon annan i hushållet har covid

Stanna hemma i sju dygn räknat från när den personen fick sina första symtom. Gäller även om du är vaccinerad. Men så länge du själv känner dig frisk behöver du inte testa dig.

  •  Om du självtestat negativt

Vi talar om självtester av typ antigen som säljs på apotek. De har större osäkerhet vid negativt resultat. I så fall är rådet att ändå boka ett PCR-test via 1177, vilket som vi vet är svårt att få inom rimlig tid. Se punkt 4.

  •  Om du självtestat positivt

Ett positivt provsvar på antigentest kan du betrakta som säkrare. Då ska du agera som om du har covid. Se punkt 2.

  •  Om du är osäker på symtom

Vi talar om halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla för att misstanke om covid ska uppstå. Det ska vara nya symtom.

  • Tränar du på andra klubbar

Vi är fortfarande inne i en fas med mycket spridning och vi försöker minimera kontakt och hitta träningsformer där så sker. Ett ytterligare led i den riktningen är att minimera risken för spridning utanför normala/frekventa kontakter. Så tränar du (kontaktsport) på andra ställen så vill vi att du pausar träning med oss tills läget ändras. Då är du mer än väl välkommen – vi uppmanar och uppmuntrar träning över gränserna och att sprida erfarenheter – men efter att läget lugnat sig.