covid-19 – coronaviruset

tips & råd

F.A.Q.

Vi sitter långtifrån på alla svaren på frågorna – däremot har vi plockat upp en del tips och rekommendationer från myndigheter och idrottsrörelsen – avseende träning – i rådande läge.

Trots den hoppfulla sommaren så tog virusspridningen i Skåne fart under hösten vilket ledde till mer restriktiva lokala bestämmelser som även påverkade oss. Från mitten av november (och tills vidare) är all vuxenträning inställd och all barnträning har skett utan kontakt. All avlämning sker utanför klubbens lokal. Läs mer här.

De tidigare riktlinjerna för vad som gäller för vår träning i klubben kvarstår. Läs nyheten här.

Direktiv, inkl intyg, finns att ladda ner här.

Lägesuppdatering covid-19

Med anledning av informationsflödet så hänvisar vi till nedan länkar för aktuella tips, restriktioner och regler – som vi följer och förhåller oss till.

Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne. Läs mer här >>

Den 14 december började de nya nationella allmänna råden från Folkhälsomyndigheten att gälla. Då gick även Region Skåne ut med extra anpassningar som gäller i Skåne utöver de nationella råden. (följ länk, för läsa extra anpassningar, Region Skåne)

Regeringen meddelade den 18 december ytterligare skärpta restriktioner. All verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och ”inte är nödvändig” bör omedelbart stängas ned fram till den 24 januari, vilket bland annat innefattar idrottshallar. 

Jag känner mig lite krasslig, får jag träna?

Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt. Vi tillämpar karenskrav på 14 dagar

 

Får jag träna om jag är lite äldre?

Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.

Kampsport kan ju vara närkontakt - tips?

Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.

Ombyte och duscha på klubben?

Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.

Hur funkar det med vattenflaskor?

Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.

Om jag blir varm och svettas så...

Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera, exempelvis gymutrustning, efter varje persons användning.

Hur viktigt är det att tvätta händerna?

Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.

Om det blir trångt vid in-/utgång?

Undvik trängsel t.ex. vid insläpp av publik på läktare och vid försäljning.

Regeringen har förbjudit samlingar med fler än 50 personer. Vad betyder det?

För vår klubb är det sannolikt ej relevant då vi sällan/aldrig har samlingar med fler än 50 deltagare. Följande gäller dock:

För idrotten innebär regeringens beslut som utgångspunkt att alla tävlingar och uppvisningar i idrott som samlar 50 eller fler personer på samma plats vid samma tidpunkt är förbjudna. Begreppet uppvisning bör i sammanhanget tolkas brett, exempelvis kan det handla om träningsmatcher eller uppvisningsträning. 

Regeringens förbud gäller däremot inte en förenings träningsverksamhet riktad enbart till dess medlemmar. För sådan verksamhet gäller fortsatt att föreningen gör en riskbedömning utifrån Folkhälsomyndighetens råd och följer myndighetens rekommendationer för idrottsaktiviteter och träning.

Syftet med regeringens förbud – och myndigheternas råd och rekommendationer – är att minska takten av smittspridningen av coronaviruset. Varje enskilt beslut måste fattas utifrån det.

Hur ska föreningar tänka kring träningsverksamhet?

Den 24 mars kom Folkhälsomyndigheten med nya förtydligande rekommendationer för idrottsaktiviteter. Beskedet är att idrott och träningsaktiviteter kan fortsätta, men med försiktighet. Träning utomhus är att föredra.

Även de nya direktiven, att gälla från och med 14/6, innehåller rekommendationer att föredra utomhusaktiviteter. Det är dock tillåtet att träna/tävla – med försiktighet. 

Ställ en fråga

Ställ en fråga!