covid-19 – coronaviruset

tips & råd

F.A.Q.

Vi sitter långtifrån på alla svaren på frågorna – däremot har vi plockat upp en del tips och rekommendationer från myndigheter och idrottsrörelsen – avseende träning – i rådande läge.

Vi reder ut: Då ska du stanna hemma!
  1. Om du känner dig förkyld

Stanna hemma. Försök boka ett PCR-test via 1177 i egenprovtagningen. Just nu är väntetiden fyra dygn eller mer, så även om du har covid är sannolikheten för att detta ska påvisas liten. Se punkt 4.

  1. Om du testat positivt

Då ska du stanna hemma i minst sju dygn efter att du fick de första symtomen. De två sista dygnen ska du känna dig bra och inte ha feber.

  1. Om du testat negativt

Stanna hemma så länge du känner dig infekterad så minskar risken för att du smittar andra. Men lite kvardröjande snuva är ok om du känner dig frisk i övrigt.

  1. Om du är förkyld men inte testad

Stanna hemma tills du känner dig frisk. Ett råd om försiktighet är att du ska utgå från att du har covid. Ett annat att du ska vara symtomfri i två dagar innan du går ut bland folk.

  1. Om någon annan i hushållet är förkyld

Så länge denna person inte testat positivt och du själv känner dig frisk kan du gå till förskola, skola, arbete eller i övrigt leva som vanligt. Pandemins allmänna råd gäller förstås.

  1. Om någon annan i hushållet har covid

Stanna hemma i sju dygn räknat från när den personen fick sina första symtom. Gäller även om du är vaccinerad. Men så länge du själv känner dig frisk behöver du inte testa dig.

  1. Om du självtestat negativt

Vi talar om självtester av typ antigen som säljs på apotek. De har större osäkerhet vid negativt resultat. I så fall är rådet att ändå boka ett PCR-test via 1177, vilket som vi vet är svårt att få inom rimlig tid. Se punkt 4.

  1. Om du självtestat positivt

Ett positivt provsvar på antigentest kan du betrakta som säkrare. Då ska du agera som om du har covid. Se punkt 2.

  1. Om du är osäker på symtom

Vi talar om halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla för att misstanke om covid ska uppstå. Det ska vara nya symtom.

  1. Tränar du på andra klubbar

Vi är fortfarande inne i en fas med mycket spridning och vi försöker minimera kontakt och hitta träningsformer där så sker. Ett ytterligare led i den riktningen är att minimera risken för spridning utanför normala/frekventa kontakter. Så tränar du (kontaktsport) på andra ställen så vill vi att du pausar träning med oss tills läget ändras. Då är du mer än väl välkommen – vi uppmanar och uppmuntrar träning över gränserna och att sprida erfarenheter – men efter att läget lugnat sig.

 

Källor: Folkhälsomyndigheten, Region Skåne.

Jag känner mig lite krasslig, får jag träna?

Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt. Vi tillämpar karenskrav på 14 dagar

 

Får jag träna om jag är lite äldre?

Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.

Kampsport kan ju vara närkontakt - tips?

Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.

Ombyte och duscha på klubben?

Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.

Hur funkar det med vattenflaskor?

Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.

Om jag blir varm och svettas så...

Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera, exempelvis gymutrustning, efter varje persons användning.

Hur viktigt är det att tvätta händerna?

Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.

Om det blir trångt vid in-/utgång?

Undvik trängsel t.ex. vid insläpp av publik på läktare och vid försäljning.

Regeringen har förbjudit samlingar med fler än 50 personer. Vad betyder det?

För vår klubb är det sannolikt ej relevant då vi sällan/aldrig har samlingar med fler än 50 deltagare. Följande gäller dock:

För idrotten innebär regeringens beslut som utgångspunkt att alla tävlingar och uppvisningar i idrott som samlar 50 eller fler personer på samma plats vid samma tidpunkt är förbjudna. Begreppet uppvisning bör i sammanhanget tolkas brett, exempelvis kan det handla om träningsmatcher eller uppvisningsträning. 

Regeringens förbud gäller däremot inte en förenings träningsverksamhet riktad enbart till dess medlemmar. För sådan verksamhet gäller fortsatt att föreningen gör en riskbedömning utifrån Folkhälsomyndighetens råd och följer myndighetens rekommendationer för idrottsaktiviteter och träning.

Syftet med regeringens förbud – och myndigheternas råd och rekommendationer – är att minska takten av smittspridningen av coronaviruset. Varje enskilt beslut måste fattas utifrån det.

Ställ en fråga

Ställ en fråga!