Gradering sport ju-jutsu – film

Gradering sport ju-jutsu – film

En av flera filmer från en gradering i Sport Ju-jutsu, som består av flera moment. Alla momenten ska visas upp och klaras för graderingen. Del 1 av graderingen: Del 2 av graderingen: Del 3 av graderingen: Del 4 av graderingen: Del 5 av graderingen: Del 6 av...