Medlemsnytta – försäkring ingår!

Medlemsnytta – försäkring ingår!

Som medlem i Musubi Dojo är du även ansluten till Svenska Budo och Kampsportsförbundet och Riksidrotssförbundet. Utöver att vi följer uppsatta riktlinjer och policys, att våra instruktörer är utbildade och att vår föreningsverksamhet drivs genom uppsatta regelverk...