Geoffrey Smith

Geoffrey Smith

Geoffrey Smith Barn- och vuxenträning Jujutsu Ryu. Huvudtränare  e-post:   ...
Mikael Eriksson

Mikael Eriksson

Mikael Eriksson, är instruktör inom Ju-Jutsu Ryu Barn- och vuxeninstruktör jujutsu@musui-dojo.se  ...
Mikael Eriksson

Richard Heller

Richard Heller, är instruktör inom Ju-Jutsu Ryu Barn- och vuxeninstruktör jujutsu@musui-dojo.se  ...
Mikael Eriksson

Henric Lindau

Henric Lindau, är instruktör inom Ju-Jutsu Ryu Barn- och vuxeninstruktör jujutsu@musui-dojo.se  ...