Fallkompetens i arbetslivet

Fallkompetens i arbetslivet Svensk judo tar initiativet till ökad fallkompetens på arbetsplatser Fallolyckor är den vanligaste arbetsplatsolyckan. Varje år inträffar 11 000 fallolyckor på arbetet. Det innebär både lidande för den anställde men också stora...

Falltrygghet för äldre

Falltrygghet för äldre Falltrygghet för äldre – för en tryggare vardag När vi blir äldre får vi sämre balans, långsammare muskler och blir svagare. Det gör att vi inte hinner parera om något plötsligt händer och har lättare att falla. Men med rätt...