Ju-Jutsu Ryu

Den Jujutsu-stil vi tränar efter heter Jujutsu Ryu. Jujutsu är omväxlande och innehållsrikt. Det finns tekniker som passar de flesta och alla ska kunna hålla på med Jujutsu. Många av de som börjar träna gör det för att få lära sig självförsvar.

Förbundet Jujutsu Ryu Sweden bildades 2011 och är ämnat för att bevara mångfalden av svensk jujutsu och finnas där för alla, oavsett man tävlar, motionerar eller tränar traditionellt självförsvar. Stilens grundare är Nico Christoforidis, 6 dan jujutsu ryu och Hamid Zaheri, 4 dan jujutsu ryu.

Jujutsu Ryu utgår från en teknikbank på grundtekniker som grund och botten är efter före detta Svenska Budo Förbundets ju-jutsu system. Var klubb har sedan möjlighet att ändra, lägga till eller dra ifrån tekniker. Därefter gör klubben sina egna försvarstekniker (dvs anfall/attack och lämpligt försvar. Klubbens upplägg är baserat på Svenska Budoförbundets system, Tsutsumi Jugo Ryu från Australien och Jim Wagners Reality Based Personal Protection System.Ju-Jutsu Ryu på våra uppvisningar