Svenska Spel fördelar årligen 50 miljoner kronor till ungdomsidrotten via Gräsroten. 

Det är du och alla andra som spelar hos Svenska Spel som bestämmer till vilka föreningar som pengarna ska gå.

Vi uppskattar såklart om ditt val hamnar på Musubi Dojo Kampsportsförening för att stötta oss och vår verksamhet!

Källa: Jag stödjer Musubi Dojo KF. Gör det du också!

Backa upp vår klubb!

Här finns vi på Svenska Spel

Musubi Dojo Kampsportsförening

Mer om Gräsroten här på Musubi Dojo