Nya lokala restriktioner i Skåne

Den 27 oktober infördes skärpta lokala restriktioner i Skåne med anledning av Covid-19-läget och den explosiva utvecklingen i Skåne den senaste tiden.

Med anledning av dessa har vi idag (28/10) fattat följande beslut:

 • All vuxenträning (+15 år) ställs in med omedelbar verkan
  • Vi återkommer inom kort med förslag till hur vi kan erbjuda träning av någon form på distans.
 • All barnträning sker helt utan kroppskontakt (fokus på fallträning, fys och moment som kan göras enskilt).
  • Denna vecka utvärderar vi hur det går och hur vi kan efterfölja restriktionerna – vi har nytt möte på måndag 2/11 då vi följer upp och fattar nytt beslut
  • Vi har alla ett gemensamt ansvar och därför uppmanar vi föräldrar att göra det tydligt för barnen med ovan restriktioner och att de efterföljs.
  • Givetvis absolut nolltolerans till minsta lilla symptom hos utövare eller någon närstående!
 • Det är endast tränare och utövare som får vistas i lokalen
  • Föräldrar/motsv släpper av och hämtar upp barn/ungdomar utanför lokalen
 • Utöver detta gäller även fortsatt de tidigare restriktioner som vi satt upp (absolut nolltolerans till symptom hos utövare eller närstående! lokalen städas före/efter alla pass, allt ombyte sker hemma etc.)

Dessa lokala restriktioner gäller från och med 28/10 till och med 17/11 – om inga nya direktiv kommer. Inför den 17.e november kommer vi att utvärdera läget och ge besked om fortsatta träningen.

Vi följer kontinuerligt utvecklingen av pandemin och håller fast vid den övergripande strategin om att följa myndigheternas rekommendationer, värna om våra medlemmar och arbeta för att smittsäkra våra lokaler.

Referensmaterial: