Från och med mars månad (5/3-2020) kommer torsdagens träningar (sport ju-jutsu ungdom & kick & box) att förskjutas en halvtimme. Ändringen kommer alltså att se ut som följer:

Torsdagar:

  • Sport Ju-Jutsu ungdom klockan 18-19.00
  • Kick & Box: klockan 19-20:30

Aikido påverkas såtillvida att de endast har ett mattområde första halvtimmen, men samma tid som tidigare. Sport Ju-jutsu vuxna (18:30-20:00) blir opåverkade och har träning i vanlig ordning.

Anledningen till förändringen är att vi vill möjliggöra för flera ungdomar att träna Sport Ju-jutsu-passet – så att de hinner till träningen efter skola etc.