Byte av system och bank

Vi har bytt bank och även administrativt system för hantering av medlemsavgifter vid årsskiftet och det har gått relativt lätt och smidigt. Vi har dock märkt att det kommit in inbetalningar på olika ställen. 

Därför vill vi dels uppmana till skyndsam betalning (om så ej skett såklart) av träningsavgiften och dels informera om korrekta betalningsvägar!

Rätt försäkrad om träningsavgiften är betald

Som kampsportsklubb, ansluten till Svenska Budo och Kampsportsförbundet, omfattas våra medlemmar av en anpassad försäkring. Den gäller till, från och under träning och tävling – förutsättningen är dock att träningsavgiften är betald. Kontroller av betalda avgifter kommer att ske löpande.

Uppgifter vi behöver

För att vi ska kunna hantera avgifter och kunna skicka fakturor (vilket vi avsåg göra i vintras…) så behöver vi e-postadresser till alla medlemmar. Säkra därför att du uppgett rätt e-postadress med din(a) instruktör(er)!

Inbetalningsuppgifter

Betalning sker via Musubi Dojo´s bankgiro nr 5221-9045 (obs! nytt nummer!)

Nu kan du även Swisha! Till nr: 123 557 34 07

I meddelandefälten ska följande anges:

  • Medlemmens namn
  • Medlemmens personnummer
  • Fakturanummer om så finns
  • Om inbetalningen avser vuxen eller barn/ungdom
  • Gärna vilken (huvudsaklig) stil som tränas (Aikido, Judo, Ju-Jutsu, Sport Ju-Jutsu eller Systema)

Vilka avgifter som gäller hittar du här. Vi har även familjerabatt om ni är flera i familjen som bor och tränar tillsammans.