Halva terminen har gått

Höstterminen har löpt drygt halvvägs nu och det går riktigt bra på alla våra välbesökta pass och klasser. Kul att se!!

Vi är en ideell förening som är helt beroende av intäkter från våra medlemmar (arbete pågår med att etablera bidrags- och sponsorprogram, mer om det på vårt kommande informationsmöte 😉 ). Vi är glada, och lite stolta, över vårt upplägg och erbjudande till våra medlemmar! Vi tror nämligen att det är dels unikt och dels väldigt prisvärt att erbjuda 5 träningsstilar till priset av en avgift. Dessutom ingår det försäkring i avgiften!!

Just försäkringen är en av de viktigare komponenterna att lyfta, utan betald medlemsavgift gäller inte försäkringen – så tänk på att betala avgiften då du börjat träna.

Modernisering pågår och nyheter på gång

Som ett led i förenklingen och moderniseringen av klubben och för våra medlemmar har vi nu även skaffat Swish!! Det känns som en milstolpe i klubbens utveckling – vi hoppas att det känns likadant för dig! Nu kan du enkelt betala medlemsavgiften och inom kort hoppas vi får återkomma med information om hur du kan köpa dräkter, kläder och utrustning – som kan betalas med Swish…

Hur betalar jag medlemsavgiften med Swish?

Vårt Swishnummer är: 123 557 34 07

Då det bara ryms 50 tecken i meddelandet så kan viss komprimering av texten behövas… för att vi ska kunna härleda inbetalningen så vill vi ge följande guide till hur man kan förkorta inmatningen… Kortfattat så är personnumret den viktigaste uppgiften för oss. Övrig info är ”nice to have”

Exempel på text i Swish-meddelandet:

 • Namn, personnummer (10siffror), stil (se nedan) och åldersklass (se nedan).
  • Alltså: För- och Efternamn, yymmdd-xxxx, sjj, vxn.

Stilar förkortning

 • Aikido: aik
 • Judo: judo
 • Ju-Jutsu: juj
 • Ju-Jutsu Kai: juju
 • Sport Ju-Jutsu: sjj
 • Systema: sys

Åldersklasser:

 • Knatte: kna
 • Ungdom: ung
 • Vuxen: vxn