Svenska Spel fördelar årligen 50 miljoner kronor till ungdomsidrotten via Gräsroten. 

Det är du och alla andra som spelar hos Svenska Spel som bestämmer till vilka föreningar som pengarna ska gå.

Vi uppskattar såklart om ditt val hamnar på Musubi Dojo Kampsportsförening för att stötta oss och vår verksamhet!
 

Backa vår klubb!

Här finns vi på Svenska Spel 

Musubi Dojo Kampsportsförening

Gräsroten – film


Källa: Jag stödjer Musubi Dojo KF. Gör det du också!