Vid en gradering härförleden fick fyra av våra Aikido-utövare/instruktörer nya dan-grader – varmt grattis!

Stort grattis Ghulam Nawas till shodan, Kristian Axelsson till nidan, Mira Grande Axelsson till sandan och Johan Axelsson till yondan!!!!

Även stort tack till Teddy och Simon för att ni var med och gjorde det möjligt!

Slutligen, stort tack till Stefan Stenudd, Jan Nevelius och Jorma Lily som graderade alla!