Förändringar av avgifter och årets nyhet – vi delar ut träningskort som intygar medlemskap. Vi har haft samma avgifter för träning sedan sammanslagningen av våra olika stilar inom klubben. På årsmötet 2016 klubbades igenom att vi skulle se över och göra vår prissättning tydligare och enklare. Det är en fråga vi har haft uppe flera gånger – nu har vi dock beslutat och genomfört ändringen.

Innebörden är att vi slår ihop de olika avgifterna (tränings- resp medlemsavgift) till en; terminsavgift. Vi jämställer även knattars och ungdomars avgifter och sätter samma avgift på den terminsavgiften. För knattar blir det en mindre höjning av avgiften och för ungdomar motsvarande sänkning. Det kostar numera 700kr per termin för såväl knattar som ungdomar att träna. Det är aldrig roligt att behöva höja avgiften och vi hoppas att de fördelar som kommer med avgiften motsvarar och överträffar förväntningarna – när vi undersökt kostnadsläget så finner vi att vi ligger fortfarande väldigt lågt.

För vuxna utövare, över 15 år, kvarstår avgiften; 1000kr per termin.

Det gemensamma för allt detta är att allt ingår i terminsavgiften:

  • Du är alltid försäkrad via Riksidrottssförbundets fenomenalt anpassade försäkring för föreningar och dess utövare
  • Du har all möjlighet att träna alla våra 5 olika stilar för samma terminsavgift! Vill och orkar du så kan du alltså träna 6 dagar i veckan 🙂
  • Ju fler man är desto roligare är det – vi erbjuder även familjerabatter; läs mer om det på sidan om våra avgifter

Terminen startar snart och vi uppmanar dig att tänka på din och träningskamraters säkerhet, säkra att försäkringen gäller – betala därför terminsavgiften så snart som möjligt. När den är betald kommer du att få ett träningskort som intygar att du är medlem i föreningen och har betalt avgiften. Se mer info om betalningsuppgifter och samlade priser här.

Vi är medvetna om att hopslagningen av tränings- och medlemsavgiften kan påverka redovisningen av avgifter om du får bidrag från din arbetsgivare (som endast ersätter träningsavgifter, där medlemsavgifter ej täcks) och om du har behov av att få avgifterna specificerade så går det utmärkt att få framgent. Skicka ett mail till eller prata med vår kassör så får du en specifikation/kvitto på avgifterna.

Väl mött och vi ses på mattan!!

Styrelsen i Musubi Dojo