För medlemmar och utövare i klubben bjuder vi härmed in till en klubbgemensam träning och grillning.

Det blev på senaste styrelsemötet bestämt att en gemensam träning för alla sektioners medlemmar kommer att ske:

lördagen den 20 augusti kl. 10.00-14.00.

Kl 14.00 börjar vi grilla korv och har gemensam samkväm.

Vid detta tillfälle kommer också styrelsen att informera alla medlemmar om tankar och idéer för framtiden.

Väl mötta!

Styrelsen i Musubi Dojo