Joel Lilleås har lördagen den 5 december graderats till 1 dan i Judo på zongraderingen i Staffanstorp.

Vi är otroligt glada för hans skull och har under hela året sett hans förberedelser för graderingen – varmt grattis!!!

En svartbältesgradering består av 4 olika moment där man får poäng i varje moment. Poängen är 0-5 och delmomenten är

  • Randori, 4 byten x 3 min kamp både i stående och nere i mattan.
  • Nästa moment är Kata och det är den svåraste delen av hela graderingen. Här skall man visa upp 15 förutbestämda kast i en viss ordning, både till höger och vänster, så totalt 30 kast. Här finns det ett facit och det graderingsdomarna tittar på är om man har förstått varför kasten utförs på ett visst sätt. Här kontrollerar man att man gör rätt urbalansering innan kastet utförs, och inte bara kastar på kraft och utan kontroll. Joel och hans Uke Martin Söderberg (den som blir kastad) har lagt närmre 90 timmar på att göra katan så bra som möjligt. Martin har blivit kastad tusentals gånger så han har verkligen fått träna på sin fallteknik 🙂 . Detta betalade sig då Joel fick den högsta poängen av alla som provade att gradera sig; han fick en mycket stark 4 av 5 möjliga. Graderingsdomarna sade även att Joel hade fler urbalanseringar i sin kata än alla de andra tillsammans, vilket är ett mycket bra betyg.
  • Nästa del var egna tekniker eller specialtekniker, där skall man visa upp sina specialkast och de kombinationer som man gillar bäst. Här skall man även förklara varför man gör tekniken eller teknikerna på det sättet.
  • Den sista delen är en utfrågning. Tex hur man lär ut en judoteknik till barn eller vuxna som är rädda för att falla. Det kan också komma frågor på katan som man utförde tidigare. I regel då om något inte gjordes korrekt. Kan även komma frågor på skillnader på olika kast. Till denna delen gäller det att komma väl förberedd.

Joel lyckades få ihop 18 av 20 möjliga poäng och det var den högsta poängen av alla deltagare på graderingen. Den minsta möjliga poängen för att klara sig var 12 poäng och det klarade han med råge.

Så nu har Musubi Dojo även ett svartbälte i Judo! Sedan innan så har Martin Söderberg 2 dan i Sport Ju-jutsu, Kristian Axelsson och Robert Larsson har 1 dan samt Johan Axelsson 3 dan i Aikido.

Joel gradering - svep

Joel gradering - kast