Det är en bit in på året och det är hög tid att betala medlemsavgifter för innevarande termin.

Det är först vid betald medlemsavgift som ni är medlemmar i klubben och därmed försäkrade via Svenska Budo och Kampsportsförbundet.

Bifogat finns en avi med postgirouppgifter, följande uppgifter behöver vi vid inbetalning

  • Vilken period som avses
  • Medlemmens/utövarens namn
  • Om inbetalningen avser vuxen, ungdom eller knatte
  • Medlemmens födelsedatum

All betalning sker till Musubi dojo´s plusgironr 867806–2 

För uppgifter om avgifter – se sidan om priser. Notera att vi har familjerabatter så om du har fler i familjen kan det löna sig att börja träna

Inbetalningskort musubi 2015-01 (pdf)