Grattis till Therese och Josefine som graderade till 5 Kyu och lika stort grattis till Lasse och Pierre som tog sig till 4 Kyu!

gradering-aikido