Den 24 augusti kommer klubben delta på aktivitetsdagen som Handelsplats Center Syd arrangerar mellan kl. 12-15.

Är du intresserad att hjälpa till, kan vara att visa tekniker, dela ut flygblad, informera eller bara synas med oss, så prata med din instruktör.

Ju fler som kommer, desto roligare har vi.