Inom StrongFirst ligger fokus på att uppnå största möjliga styrka utan att för den skull öka kroppens muskelmassa. Detta är optimalt för utövare av idrotter där man tränar och tävlar i viktklasser (till exempel inom många kampsporter) och för utövare av idrotter där en ökad kroppsvikt är en nackdel (till exempel inom klättring) men där en ökad styrka ändå är viktig. Även för att klara av det vardagliga livets vedermödor är styrka naturligtvis en fördel. Den ger en ökad allmänhälsa, ökad prestationsförmåga samt en minskad risk för förslitningar och akuta skador.
StrongFirst använder sig av tre olika träningsredskap; den egna kroppen, kettlebells och träning med skivstång. Samma principer genomsyrar träningen oavsett vilket redskap du använder dig av.
Peter Falk är StrongFirst Bodyweight instruktör och kommer att hålla en introduktionskurs på Musubi Dojo den 25 augusti. Fokus på kursen kommer att ligga på hur du kan få kroppen att arbeta som en sammansatt enhet istället för att den delas upp i mindre delar som tränas var för sig. Vi kommer att använda armhävningar i olika svårighetsgrader för att uppnå detta. Du kommer att få lära dig hur du kan bygga upp din förmåga att utföra allt från vanliga armhävningar hela vägen upp till enarmshävningar och enarms/enbensarmhävningar.
Kursen är kostnadsfri och öppen för alla medlemmar i Musubi Dojo.
Datum: 25 augusti
Tid: 10.00 – 13.00
För mer information om StrongFirst: www.strongfirst.com