Priser

Medlems- och träningsavgifter (terminsavgifter*):

Obs – nya priser för knattar och ungdomar från och med höstterminen 2016!

Vuxna (från 15år och uppåt): 1000 kr i terminssavgift. För detta får man träna allt som erbjuds för vuxna inom klubben. Försäkring ingår.

Ungdomar (10-14 år): 700 kr i terminsavgift. För detta får man träna allt som erbjuds för ungdomar inom klubben. Försäkring ingår.

Knattar (7-9 år): 700 kr i terminsavgift. För detta får man träna allt som erbjuds för knattar inom klubben. Försäkring ingår.

* vårterminen innefattar sommarperioden och höstterminen sträcker sig över jul- och nyårshelgerna. Somliga sektioner har träning även under sommar- och julperioder, vissa sektioner har uppehåll. Respektive sektions tränare informerar utövarna.
Vi har även en nybörjargrupp för dig som är intresserad av att komma igång med Sport Ju-Jutsu och vill börja med grunden först. För dig som är äldre än 15.

Terminsavgift: 500kr

All betalning sker via Musubi dojo´s plusgiro nr 86 78 06 – 2 På postgirotalongen ska följande anges:

  • Vilken period som avses
  • Medlemmens namn
  • Om inbetalningen avser vuxen, ungdom eller knatte
  • Medlemmens födelsedatum

  • Medlem 1 = fullt pris
  • medlem 2 = 100 kr i rabatt
  • medlem 3 = 200 kr i rabatt
  • medlem 4 = 300 kr i rabatt.

Max 600 kr i rabatt per familj.

Om du är intresserad av att börja träna!? Fyll i intresseanmälan – eller ännu hellre; kom ner till Dojon och prova på!!