Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

De flesta nyheter hamnar här på hemsidan, och då det är viktiga och särskilt intressanta händelser kommer vi att sända ut nyheter via e-post också.

För att verkligen fånga upp all information från klubben kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Självklart hanterar vi dina e-postuppgifter med största varsamhet och använder dem endast i ovan nämnda sammanhang!

Jag vill få nyheter via e-post och anmäler mig till ert nyhetsbrev!

anmäl till nyhetsbrev - qr-kod_Mjbsv qr 16