Styrelsen

Styrelse

Ordförande: Johan Axelsson

Vice ordförande: Ola Dolck

Sekreterare: André Angantyr

Kassör: Henrik Svensson

Ledamot: Joel Lilleås

Suppleant: Patrick van Hengel

Suppleant: Pontus Grass

Valberedning: Martin Söderberg, Alexander Petrusson

Revisor: Tarja Olsson

Revisorssuppleant: Tuula Dam

Representanter för sektionerna

  • Ju-Jutsu kai – André Angantyr
  • Aikido – Kristian Axelsson
  • Sport Ju-Jutsu – Per Grahn
  • Systema – Pierre Vilhelmsson
  • Judo – Martin Söderberg