Styrelsen

Styrelse

Ordförande: André Angantyr

Vice ordförande: Johan Axelsson

Sekreterare: Joel Lilleås

Kassör: Henrik Svensson

Ledamot: Ola Dolck

Suppleant: Patrick van Hengel

Suppleant: Johan Michaëlsson

Valberedning: Martin Söderberg, Alexander Petrusson

Revisor: Tarja Olsson

Revisorssuppleant: Tuula Dam

Representanter för sektionerna

  • Ju-Jutsu kai – Ola Dolck
  • Aikido – Kristian Axelsson
  • Sport Ju-Jutsu – Per Grahn
  • Systema – Pierre Vilhelmsson
  • Judo – Martin Söderberg

 

Vill du skicka ett mail till alla i styrelsen så använder du enklast kontaktformuläret nedan.

 

Captcha:
15 + 11 =