Styrelsen

Styrelse

Ordförande: Kristian Axelsson

Vice ordförande: Joel Lilleås

Kassör: Henrik Svensson

Ledamot: Ola Dolck

Ledamot: Johan Axelsson

Suppleant: Patrick van Hengel

Suppleant: Johan Michaëlsson

Valberedning: André Angantyr & Martin Söderberg

Revisor: Tarja Olsson

Revisorssuppleant: Tuula Dam

Representanter för sektionerna

  • Ju-Jutsu Ryu – André Angantyr
  • Ju-Jutsu kai – Ola Dolck
  • Aikido – Kristian Axelsson
  • Sport Ju-Jutsu – Andreas Malmström
  • Systema – Pierre Vilhelmsson
  • Judo – Per Gran

 

Vill du skicka ett mail till alla i styrelsen så använder du enklast kontaktformuläret nedan.

 

Captcha:
4 + 2 =