Judo

Judo

Judo

Det Japanska ordet ”ju-do”, betyder ”den följsamma vägen”. Huvudprincipen för sporten är att utövaren, judokan, aldrig kämpar emot motståndarens kraft utan vänder dennes kraft mot motståndaren själv.

Målet i judo är att besegra sin motståndare genom att kasta och/eller utföra en fasthållning. I judo förekommer inga sparkar och slag, till skillnad från andra budoarter som karate och jujutsu, förutom i förutbestämda former i en kata.

Vi utövar Judo i enlighet med Svenska Judoförbundet. På förbundets sida står det mer om vad Judo är, om du är Nyfiken?

 

Judo