Våra stilar

Musubi Dojo är en kampsportsförening med fem olika stilar inom självskydd och kamp. Här kan du träna Judo, Jujutsu, Sport Jujutsu, Aikido och Systema. Allt ingår i medlemspriset!

Kort om stilarna vi utövar:

Judo

Det Japanska ordet ”ju-do”, betyder ”den följsamma vägen”. Huvudprincipen för sporten är att utövaren, judokan, aldrig kämpar emot motståndarens kraft utan vänder dennes kraft mot motståndaren själv.

Målet i judo är att besegra sin motståndare genom att kasta och/eller utföra en fasthållning. I judo förekommer inga sparkar och slag, till skillnad från andra budoarter som karate och jujutsu, förutom i förutbestämda former i en kata.

Vi utövar Judo i enlighet med Svenska Judoförbundet. På förbundets sida står det mer om vad Judo är, om du är Nyfiken?

Ju-Jutsu Ryu

Den Jujutsu-stil vi tränar efter heter Jujutsu Ryu. Jujutsu är omväxlande och innehållsrikt. Det finns tekniker som passar de flesta och alla ska kunna hålla på med Jujutsu. Många av de som börjar träna gör det för att få lära sig självförsvar.

Förbundet Jujutsu Ryu Sweden bildades 2011 och är ämnat för att bevara mångfalden av svensk jujutsu och finnas där för alla, oavsett man tävlar, motionerar eller tränar traditionellt självförsvar. Stilens grundare är Nico Christoforidis, 6 dan jujutsu ryu och Hamid Zaheri, 4 dan jujutsu ryu.

Jujutsu Ryu utgår från en teknikbank på grundtekniker som grund och botten är efter före detta Svenska Budo Förbundets ju-jutsu system. Var klubb har sedan möjlighet att ändra, lägga till eller dra ifrån tekniker. Därefter gör klubben sina egna försvarstekniker (dvs anfall/attack och lämpligt försvar. Klubbens upplägg är baserat på Svenska Budoförbundets system, Tsutsumi Jugo Ryu från Australien och Jim Wagners Reality Based Personal Protection System.

Sport Ju-jutsu

Sport Jujutsu är en modern stil av jujutsu och innehåller slag och spark, kast och nedtagningar och markkamp med lås. All träning och alla tekniker som tränas är anpassade för riktig kamp och för tävling om man vill. Stilen är fysisk och innehåller även ett system för självförsvarsträning.

Stilen grundades 1997 av Ingemar Sköld och hans elev Ricard Carneborn. Regelverket sätts upp och förvaltas av Dynamix Fighting Sports: hemsida eller på Facebook.

Stilen lämpar sig mycket bra till alla som vill träna hårt och kanske tävla i framtiden.

Om inte tävling lockar så passar Sport Jujutsu även mycket bra som allsidig och rolig motion och man tränar även mycket tekniker som kan fungera i en självförsvarssituation.

Aikido

Aikido är en Japansk kampkonst som grundades 1920 av Morihei Ueshiba. Under sin livstid tränade Morihei olika samurai stilar som han sen förde samman till dagens Aikido, ett system byggt för att ta kontroll över flera attackerare med kontroll och harmoni. Att Kontrollera aggression utan att tillföra skada är en konst och fredlighet.

Aikido blev känt som en Kampkonst 1941 och har sen dess spridit sig över hela världen. Aikidons tekniker har ett huvudsyfte att utnyttja motståndarens rörelse och attack och förstärka rörelsen till sin egen fördel.

Det går utmärkt att träna Aikido oavsett ålder kvinna eller man då man själv bestämmer vilket tempo respektive hur hårt man vi träna så fokus och kontroll blir en del av träningen.

För att höja skärpan och fokus ingår det träning med träsvärd (bokken) trä stav (jo) tekniker mot kniv man tränar vapen mot vapen och vapen mot tom hand (utan vapen).

Vår träning följer Svenska Aikidoförbundets regler och riktlinjer. Läs mer på: Svenska Aikidoförbundet

Systema

Systema är en rysk självförsvarsmetod, kampkonsts/närstridsform som saknar fasta utgångsställningar, tekniker och regler.

RMA Systema anses mer som en självförsvarsmetod, självskydds- eller närstridsstil än kampsport då det ej förekommer matcher eller tävlingar inom RMA Systema.

Träningen syftar till överleva ett väpnat överfall med en eller flera angripare. Träningen innefattar bland annat försvar vid överfall med tillhyggen som kedjor, biljardköer, basebollträn, knivar och skjutvapen i olika situationer. Träningen innefattar inte bara att kunna skydda sig själv utan också att kunna avstyra och ingripa när ens vänner överfalls.

Läs mer om Systema på den svenska sidan: systemasv.se

 

Vilka stilar som går att träna i olika åldersgrupper

Stil Knatte (6-9) Ungdom (10-14) Vuxen (+15)
Judo

Ja

Ja

Nej

Ju-Jutsu Ryu

Nej

Ja (+12)

Ja

Sport Ju-Jutsu

Nej

Ja

Ja

Aikido

Nej

Nej

Ja

Systema

Ja

Ja

Ja