Kallelse till extrainsatt årsmöte 24-4-2017 – godkänna ny stadga