Kallelse till extrainsatt årsmöte 24-4-2017 – godkänna ny stadga

Kallelse till extrainsatt årsmöte 24-4-2017 – godkänna ny stadga
Den 24/4 kl 18:30 hålls ett extra årsmöte – endast för att godkänna klubbens nya stadga.
 
Dagordning för det extrainsatta årsmötet bifogas.
 
Styrelsen för Musubi Dojo Kampsportsförening
468 ad