Planerade samträningen framflyttad till 10 september