Ny termin och dags att betala medlemsavgiften – så att försäkringen gäller

Ny termin och dags att betala medlemsavgiften – så att försäkringen gäller

Det är en bit in på året och det är hög tid att betala medlemsavgifter för innevarande termin.

Det är först vid betald medlemsavgift som ni är medlemmar i klubben och därmed försäkrade via Svenska Budo och Kampsportsförbundet.

Bifogat finns en avi med postgirouppgifter, följande uppgifter behöver vi vid inbetalning

  • Vilken period som avses
  • Medlemmens/utövarens namn
  • Om inbetalningen avser vuxen, ungdom eller knatte
  • Medlemmens födelsedatum

All betalning sker till Musubi dojo´s plusgironr 867806–2 

För uppgifter om avgifter – se sidan om priser. Notera att vi har familjerabatter så om du har fler i familjen kan det löna sig att börja träna

Inbetalningskort musubi 2015-01 (pdf)

468 ad